June 30, 2005

Transparent Scotch - are you kidding?Well, I've just found this ad in a fancy UK bar magazin. I'm not sure whether we have to take it seriously. J&B -6 blended Scotch 40% abv, well that's okay. Blended from a selection of Speyside malt and grain whiskies, smooth, fresh and subtle with vanilla sweetness and fruity tones, well that's still okay. But it's transparent, and that makes it strange. The first question comes into my mind is whether it is aged or not. I know that young/new whisky is transparent right after the distillation. How could they mature any Scotch for 3 years in oak barrels without having any colour at the end of the process? (I hope there's no chemistry behind) If someone knows th secret, please share it! Anyway, maybe I'm too conservative (which I'm definitely not), but I like whisky with the usual goldish colour. I remember how big Crystal Pepsi fell couple of years ago. Let's see how J&B -6 will be received by whisky fans around the globe.

Nos, ezt a remek hirdetést épp most találtam egy divatos angol bár-magazinban. Nem vagyok benne biztos, hogy komolyan kell vennünk. J&B -6 blended Scotch whisky 40% vol, ez eddig okay. Válogatott Speyside maláta és gabona whiskyk házasításával készül, lágy, friss, finom íz némi vanília édességével és gyümölcsös hatásokkal, még ez is rendben van. De ez a whisky átlátszó, és ettől vhogy egész furcsa. Az első kérdés, ami eszembe ötlik, hogy vajon érlelték-e avagy sem. Azt tudom, hogy az egészen "friss/új" whisky még teljesen áttetsző közvetlenül a lepárlás után. Hogyan érlelték ezt a skót whiskyt 3 évig tölgyfa hordókban úgy, hogy a végére is ilyen átlátszó maradt? (Remélem nem kémiai úton) Ha valaki tudja a titkot, kérem ossza meg velem! Lehet, hogy csak én vagyok túl konzervatív (ami egészen biztos nem vagyok), de én a whiskyt azzal a szokásos arany színével szeretem. Emlékszem mekkorát bukott az átlátszó Crystal Pepsi pár évvel ezelőtt. Várjunk hát, és kiderül hogyan fogadja ezt az újdonságot a világ whisky-értő közönsége.
June 23, 2005

18 YO Single Malt from Pakistan

The Muree distillery in Rawalpindi (Pakistan) is gathering suggestions for the first 18 YO Single Malt whisky of the Islamic country. Muree's staff tells the whisky to be smooth and palatable, however the majority of the country's population won't appreaciate its taste, as 97% of them are Muslims and forbidden to consume any alcohol. The Muree distillery deals with spirits since 1861 also does already 3, 8 and 12 YO whisky, but they believe that their first 18 YO Single Malt is something quite extraordinary. For the name they have number of proposals, but nothing has been decided yet. More in Scotsman >>

A pakisztáni Rawalpindiben működő Muree lepárlóüzem javaslatokat gyűjt az ország első 18 éves single malt whiskyjének elnevezésére. A Muree szakemberei szerint a whisky lágy és kellemesen ízletes, bár ezt sajnos az ország lakosságának nagyobb része nem tudja majd értékelni, hiszen 97%-uk mohamedán, kiknek vallása tiltja bármilyen alkoholos ital fogyasztását. A Muree üzem egyébként már 1861 óta foglalkozik szeszesitalokkal és készített már 3, 8 és 12 éves single malt whiskyt. A 18 éves single malt újdonságról minden Muree-i szakértő úgy vélekedik mint valami igazán különleges whisky. A névre már beérkezett számos javaslat, de döntés még nem született. Cikk a Scotsman-ben >>
June 22, 2005

"For Relaxing Times, Make it Suntory Time"Do you remember Sophia Coppola's 'Lost In Transition' featuring Bill Murray? I can't forget his bored, wooden face when repeating the famous headline thousand times - but it worked, that scene spread Suntory's fame around the world. Not long ago, a bottle of Suntory Yamazaki 50 Years Old whisky was sold out in a day for almost 7,500 euro. That means appr. 430 euro for a shot of whisky. Some people has a taste for living.

Emlékeztek Sophia Coppola 'Elveszett jelentés' című filmjére Bill Murray-vel a főszerepben? Bennem nagyon megragadt az unott, kifejezéstelen arca, amikor ezerszer kellett elismételnie a címben írt szlogent. De a dolog működött, mert ez a jelenet - és így a Suntory márkanév - bejárta a világot. Nemrégiben egy palack Suntory Yamazaki 50 éves whisky mindössze egy nap alatt kelt el majdnem 1.900.000 forintért. Kb. 100ezer forint egy pohár whiskyért. Háát, van aki tud élni.
June 21, 2005

Whiskas meets whisky

Nine cats are competing for a job hunting mice at Scotland's oldest working distillery. One of the lucky candidates will be picked to follow in the paw- prints of Towser, a record-breaking mouser who worked at the Glenturret Distillery in Crieff, Perthshire. The chosen cat will have a hard act to follow; Towser, a tortoiseshell, caught almost 30,000 mice in her 24-year lifetime, earning herself a place in the Guinness Book of World Records. The finalists will be assessed by distillery staff and members of the Cat Protection League.

Kilenc macska verseng, hogy ő legyen Skócia egyik legöregebb whisky-lepárlójának fő egérfogója. Csak egyikük lesz érdemes arra, hogy kövesse a híres, minden egérfogási rekordot megdöntő Towser-t ebben a munkakörben, Crieff városka Glenturret lepárlóüzemében. A kiválasztott macskának eléggé nehéz dolga lesz, hiszen a cirmos Towser csaknem 30.000 egeret fogott életének 24 éve alatt. Ezzel a teljesítménnyel még a Guiness Book-ba is bekerült mint rekorder. A döntőbe jutott macskák közül a nyertest a lepárlóüzem dolgozói és a "Macska Védő Liga" választja ki.
June 15, 2005

The alcoholic strength of whisk(e)y

In Britain, alcoholic strength is measured according to the recommendation of the International Organisation of Legal Metrology since 1980. Alcoholic strength means a percentage of alcohol by volume at a temperature of 20 Celsius. It replaced the Sikes system of measuring the proof of strength of spirits, which had been used in Britain for over 160 years. Proof spirit meant that the whisky at a temperature of 51 Fahrenheit weighed exactly twelve-thirteenths of a volume of distilled water equal to the volume of the whisky. It was, in fact, a mixture of whisky and water of a strength of 57.1% of spirit by volume and 42.9% of water. Hundreds of years ago, whisky of this strength was proved when whisky and gunpowder were mixed and ignited. If the gunpowder flashed, then there was enough whisky in the mixture to permit ignition. Such whisky was held to have been proved. If the spirit was weaker than this proof strength, ignition did not take place. Nowadays, all Scotch and Irish whisk(e)y is retailed at a minimum of 40% volume by alcohol for the home market. A strength of 43% volume is often found in export markets (plus the 'Cask Strength' Scotch single malts, etc). But how does US proof strength compare with European (and British) strengths? Some US proofs and their European equivalents are:
100 Proof = 50% Alc. vol.
86 Proof = 43% Alc. vol.
80 Proof = 40% Alc. vol.
In the 1740's, London distillers began to use Clark's hydrometer, an instrument devised to measure spirit strength. The hydrometer was also used later by Scotch distilleries. A more accurate version by Bartholomew Sikes was universally adopted in 1818 and remained in standard use until 1980.

Nagy-Britanniában 1980 óta a Nemzetközi Mérésügyi Hivatal ajánlásai szerint mérik a szeszesitalok alkoholfokát. Az alholokfok, vagyis az alkohol "erőssége", az ital alkoholtartalma százalékban megadva, 20 Celsius fokon mérve. Ez a fajta mérési módszer váltotta az ún. Sikes-féle mérési módszert, amely csaknem 160 évig volt használatban. Annakidején a normál szeszfokú whisky azt jelentette, hogy az ital 51 Fahrenheiten mért súlya éppen megegyezik az azonos mennyiségű desztilált víz súlyának 12/13-ával. Ez valójában olyan whiskyt takart, amelynek 57,1%-a alcohol, 42,9%-a pedig víz. Több mint száz évvel ezelőtt, ezt a normál szeszfokot még úgy "mérték", hogy a whiskyhez puskaport kevertek és az elegyet meggyújtották. Ha ez a keverék belobbant, akkor éppen elegendő volt a szesz és a víz aránya a whiskyben. Az ilyen whiskyről bizonyítást nyert (proof), hogy eléri a normál/megfelelő szeszfokot. Ha a whisky túl gyenge volt, akkor a puskapor nem gyulladt meg. Manapság majd' minden skót és ír whisk(e)y 40%-os alkoholfokkal kerül forgalomba Európában. Export piacokon azonban találhatunk 43% fokos whiskyket is (nem is beszélve a 'Cask Strength' skót single malt whiskykről, stb). De hogyan viszonyul ehhez az európai (és brit) mérési módszerhez az Egyesült Államokban használt mértékegység? Néhány amerikai és annak megfelelő európai mértékegység:
100 Proof = 50% Alc. vol.
86 Proof = 43% Alc. vol.
80 Proof = 40% Alc. vol.
Az 1740-es években kezdték londoni szeszüzemek használni a Clark-féle hydrométert, amelyet kifejezetten az alkohol erősségének mérésére alkottak meg. Ez a fajta mérőeszköz később Skóciában is elterjedt. Ennél azonban sokkal pontosabb mérésre volt képes az 1818-ban bevezetett Bartholomew Sikes által kifejlesztett mérőeszköz, amely egészen 1980-ig volt használatban.
June 13, 2005

Legend of Elijah Craig

By the time Kentucky became the US fifteenth state, in 1792, blue-grass whiskey-makers were routinely adding corn to their rye formulas - the corn mash provided a rough but sweeter finish to the liquor. According to legend, a thrifty Presbyterian clergyman turned Baptist preacher named Elijah Craig - either for reasons of economy or sheer laziness - put his new corn whiskey in to a charred (rather then clean) oak barrel and sent it down river to New Orleans. The "mistake" yielded a distinctively shaded whiskey with a mellower flavour, and Bourbon was born. Although the story is apocryphal, there's no doubt that it's the charring of the barrel that releases bourbon's famous woody flavours. By 1900, hundreds of Bourbon distilleries dotted Kentucky and neighbouring Indiana and Ohio, and the process of making Bourbon had become codified and controlled.

Amikor 1792-ben Kentucky 15. államként felvételt nyert az Egyesült Államokba, Kentucky állam Bluegrass megyéjének whiskey-készítői már rutinszerűen kevertek kukoricát az eredeti rozswhiskey receptükhöz. A kukoricás cefre kissé ugyan keményebbé, ugyanakkor édesebbé is tette az általuk készített whiskeyt. A legenda szerint egy szerfelett takarékos prebiteriánus lelkészből baptistává lett prédikátor, Elijah Craig, gazdaságossági szempontok által vezérelve vagy pusztán lustaságból friss kukorica whiskeyjét kiégetett, ámde ki nem tisztított tölgyfahordóba töltötte és így küldte le a Mississippi-n New Orleans-ba. E "hiba" eredményeként whiskey-je határozottan szebb tónusú és lágyabb aromájú lett, ílymódon megszületett a bourbon whiskey. Jóllehet a történet kétes hitelességű, afelől azonban semmi kétség, hogy a bourbon whiskey jellegzetes fás-vaníliás karakterét a kiégetett tölgyfahordónak köszönheti. 1900-ra több száz bourbon whiskey lepárlóüzem választotta Kentuckyt vagy a szomszédos Indiana és Ohio államokat, valamint törvénybe foglalták és folyamatosan ellenőrizték a bourbon whiskey készítésének menetét, szabályait.
June 05, 2005

Rare whiskies and valuable relics

Increasing number of connoisseurs are collecting old whisky not only worldwide, but in my home country, Hungary, as well. With the growing demand and the growing value of old bottles and relics, people are offering for sale items found in the attic or left forgotten in cupboards. Rookies usually make the mistake to assume that a 15 years old bottle that their father had for at least 15 years is now a bottle of 30 years old whisky. But, the age statement on whisky labels refers to how long the whisky was aged in casks before bottling, and whisky doesn't mature after bottling. So, a 15 years old whisky remains 15 years old after bottling, no matter how long does it stands in a hidden compartment of an old cupboard. Nevertheless, whisky fans can look for rare whiskies, rare bottlings, valuable relics or antique pieces of whisky heritage on eBay (where else), whisky specialist websites or sometimes even at the nearest whisky merchandiser. Just to show you what sort of rareties I mean, let me cite here two examples.
1) Glen Grant Charles & Diana (distilled at Glen Grant Distillery, Rothes, Morayshire, 1948 & 1961, bottled by Gordon&MacPhail in 1981): This special vatting of the Glen Grant malt whisky distilled in 1948 (the year Charles was born) and 1961 (the year Diana was born) was produced to commemorate their marriage on 29th June, 1981. Any available bottle is part of a set of three bottles produced by Gordon & MacPhail for this event. Its price could be around ?150-?180.
2) Glenmorangie Mount Everest (distilled at Glenmorangie Distillery, Tain, Ross-shire in 1993, bottled in a limited edition serial of 408 bottles): This unique 10 years old Scotch malt whisky are presented in numbered bottle signed by the distillery manager and Rebecca Stephens. Cask no.2036 was laid down on the 17th May, 1993 for Rebecca Stephens, the first woman to reach the summit of Mount Everest. It was hand-bottled at the distillery in 2003, to celebrate both the 10th anniversary of Rebecca’s achievement and the 50th anniversary of the first ascent of Everest by Hillary & Tenzing. No price indication is given.

Nemcsak világszerte, de Magyarországon is egyre több hozzáértő whisky-rajongó gyűjt whisky-ritkaságokat. A növekvő kereslet és a korosabb whiskyk, illetve relikviák értékének növekedésével egyre többen bocsátják áruba pincéjükben megbújó vagy bárszekrényük mélyén felejtett ritkaságaikat. A hozzá nem értők rendszerint elkövetik azt a hibát, hogy a még szüleik által 15 éve vásárolt 15 éves skót whiskyről azt hiszik, immáron összesen 30 éves és így még értékesebb. Holott a whiskyk címkéjén megjelölt életkor a hordóban történő érlelés időtartamát mutatja, és mint tudjuk, a whisky palackozás után már nem érik tovább. Tehát egy 15 éves érlelési idő után palackozott whisky 15 éves marad függetlenül attól, hogy mennyi ideig lapult egy bárszekrény eldugott rekeszében. Mindazonáltal, a whisky-ritkaságok igazi kedvelői remekül tudnak keresgélni ritka öreg whiskyk, ritka palackozások, értékes relikviák és a whisky hagyományok antik tárgyai után az eBay-en (hol máshol), a Vatera-n, hozzáértő whisky weboldalakon, valamint a legközelebbi whisky kereskedésben. Hogy mégis mit értek ritkaságok alatt, álljon itt két példa.
1) Glen Grant Charles & Diana (a Glen Grant lepárlóban készült 1948-ban, illetve 1961-ben, a Gordon&MacPhail által 1981-ben palackozva): Ez a különleges házasítása az 1948-ban (Károly wales-i herceg születése évében), valamint az 1961-ben (Diana hercegnő születése évében) lepárolt Scotch maláta whiskyknek a hercegi pár 1981. június 29-i esküvőjének tiszteletére készült. A ma még fellelhető példányai egy 3 palackból álló készlet darabjai lehetnek, melyet a Gordon&MacPhail készített annakidején. Jelenlegi induló ára kb. 150-180 angol font körül lehet.
2) Glenmorangie Mount Everest (a Glenmorangie lepárlóban készült 1993-ban, majd egy 408 darabos limitált szériában került palackozásra): Ez a különleges 10 éves Scotch single malt whisky sorszámozott palackokban készült a lepárló-igazgatója és Rebecca Stephens aláírásával hitelesítve. A 2036-os sorszámú hordót ugyanis még 1993. május 17-én kifejezetten Rebecca Stephens, a Mount Everest első női meghódítója, részére készítették. E whiskyt aztán 2003-ban palackozták Rebecca teljesítményének 10 éves, illetve a Mount Everest Hillary és Tenzing által történt világelső megmászásának 50 éves évfordulójának a tiszteletére. Az értéke nem ismert.
June 02, 2005

Small-batch Bourbons

If Bourbon is the appellation wine of American whiskey, then small-batch Bourbons are the grand crus of Bourbons. These superpremium, high-cost spirits should not be confused with Single Malt Scotch, which simply denotes a Scotch from a single distillery that has not been blended with neutral spirits or whiskies from other distilleries. Since no Bourbon is blended, it would all qualify under Scottish law as single malt. As the name implies, small-batch Bourbons are whiskies from a "batch" of barrels that have been mixed or mingled, as the distillers say, prior to bottling. For a common brand of American whiskey, the mingling batch could be as many as 200 barrels or more. In contrast, a mingle for a small-batch might be 20 barrels or fewer - Maker's Mark, for example, is produced in small batches of only 19 barrels.

Ha a bourbont az amerikai whiskeyk megnevezésének tekintjük, akkor az ún. small-batch (kis mennyiségben előállított) bourbon whiskeyk a bourbon kategória "grand cru" képviselői. Ezek a kimagasló minőségű, magas előállítási költségű italok nem keverendők össze a single malt skót whiskyvel, amely mindig egy adott skóciai lepárló üzem házasítás/keverés nélkül előállított árpamalátából készült whiskyjét jelenti. Mivel egyik Bourbon sem házasított whiskey, így a skót szabályok szerinti akár "single malt"-nak is lehetne nevezni (ha Skóciában készülne). Ahogy elnevezése is mutatja, "small-batch" bourbon olyan whiskeyt takar, amelyet közvetlenül palackozás előtt kevernek össze kisebb adag hordó whiskeykből. Egy hétköznapi amerikai whiskey-márka esetében kb. 200 vagy még több hordónyi ugyanolyan whiskey jelenti azt az adagot, amelyet palackozás előtt összekevernek. Ezzel szemben, egy "small-batch" bourbon esetében ez az adag nem több mint 20 hordónyi whiskey - a Maker's Mark esetében például csak 19 hordónyit kevernek össze.