October 30, 2006

Redbreast


Neither I still fighting with demons after get stoned last night, nor it is a new horror section on this blog. Redbreast is a Pure Pot Still whiskey. Whiskey, because it comes from Ireland. 12 year old, complex, assertive and full flavoured ... as stated on the bottle. For me it is the proof of the revival of the Irish whiskey industry. Finally, they look for new ways, they start new things. Like Redbreast, which is unique among Irish whiskeys. It is a single, unblended, Pure Pot Still whiskey, which has been triple distilled and matured in oak casks for 12 years. Nice golden colour, lightly sweet unmalted scent with a mellow and easy character. Wonderfully Irish.

Nem, nem ittam úl sokat tegnap éjjel és szörnyekkel küzdök azóta is, se nem nyitok éppen egy horror fejezetet a blogon. A Redbreast egy Pure Pot Still ír whiskey. Whiskey-nek írom, mert ír. 12 éves, összetett, határozott szép kerek ízvilággal ... ahogy azt a címkéjén is olvashatjuk. Számomra a Redbreast annak bizonyítéka, hogy az ír whiskey ipar kezd ismét magára találni. Végre keresik az új utakat, jönnek új dolgokkal. Mint a Redbreast, amelyik egyedülálló az ír whiskey-k között. "Single" (abban az értelemben mint a skót single malt-ok), nem házasított, Pure Pot Still whiskey, amelyet háromszori lepárlással készítenek, utána 12 évig tölgyfahordóban érlelnek. Szép aranyló szín, könnyű malátázatlan édes illat, lágy könnyed karakterrel. Gyönyörűen ír whiskey.
October 18, 2006

Auchentoshan


If it is the "take a dram", why not introduce it a bit more. Auchentoshan 10 YO Lowland Scotch Malt whisky (Och-en Tosh-an). Fresh, perfume scented with a touch of lemon peel. Its taste delivers a mixture of sundried fruits and citrus with slight cinnamon and the malt also comes through. The finish is clearly malty with nutty and cocoa flavour at the end. Auchentoshan 10 YO is a lightly sweet, fruity-flowery summer magic from the North part of the Lowlands. The distillery dates back to 1800, although its license was granted in 1823. Nowadays it belongs to the Suntory group, together with Bowmore and Glen Garioch. The distillery and its equipments were re-build 2 or 3 times in the past 150 years. The only distillery in Scotland which distilles its whisky three times. Therefore the whisky is the strongest among Scotch Malt whiskies when filled in casks for maturation. First distillation produce 18% abv, the second 54%, and the third reaches 81% (!).

Ha már ez a remek whisky a "Heti korty", miért ne mutatnám be kicsit jobban. Az Auchentoshan 10 éves egy skót-alföldi maláta whisky (ejtsd: oshentoshan). Friss, parfümös, szemernyit citromos illattal. Ízében remekül keveredik az aszalt gyümölcsök meleg és a citrusok friss édessége, némi könnyed fahéj és maláta érzéssel. A lecsengése tisztán malátás, de kakaós-diós ízzel a végén. Az Auchentoshan 10 éves egy könnyedén édeskés, gyümölcsös-virágos nyári ízcsoda a Skót-Alföld északi tájairól. A lepárló 1800 körül épült, jóllehet szeszfőzési engedélyt csak 1823-ban szerzett. Ma a Suntory-csoport tulajdonában van, a Bowmore és a Glen Garioch lepárlókkal együtt. Az üzem és berendezései 2-3-szor is átépültek az elmúlt 150 évben. Az egyetlen skót whisky üzem, amely háromszoros lepárlással készíti maláta whiskyjét. Éppen ezért ez a whisky a legerőssebb a skót maláta whiskyk között az érlelést megelőzően a hordókba töltéskor. Az első lapárlás 18%-os alkoholtartalmú, a második 54%-os, míg a harmadik 81%-os (!) whiskyt produkál.
October 13, 2006

New Master Blender of Ballantine's

Sandy Hyslop, the 5th Master Blender in the long and distinguished history of Ballantine's. With over 20 years of experience in the whisky industry. This news is coming from Chivas Brothers. They probably don't count George Ballantine and R.A. McKinlay as Master Blenders. The first was who established the brand and the business, the latter was who bought the company from the Ballantine family and made it international. Both were working as Master Blender as well, although, officially, they were owners and directors. So, according to Chivas Brothers, the 5 Master Blenders were/are James Horn, George Robertson, Jack Goudy, Robert Hicks and Sandy Hyslop. Robert Hicks has just retired recently. He was great. I met him couple of times in Scotland when visiting the Ballantine's plant in Kilmalid or the former grain distillery in Dumbarton. His presentations, enthusiasm and passion toward whisky-making was always very impressive and inspiring. A new age starts now:Good bye Mr. Hicks - Welcome Mr. Hyslop!

Sandy Hyslop a Ballantine's hosszú és különleges történetének ötödik Master Blendere (főzőmestere). Több mint 20 évnyi iparági tapasztalattal rendelkezik. A hír a Chivas Brotherstől (a Ballantine's márka tulajdonosától) érkezett. Ők valószínűleg nem számolják a Master Blenderek közé sem George Ballantine-t, sem R.A. McKinlay-t. Az előbbi volt a Ballantine's márka és üzlet alapítója, míg utóbbi volt, aki megvásárolta a vállalatot a Ballantine családtól és nemzetközivé tette azt. Mindketten dolgoztak mint Master Blender, jóllehet hivatalosan tulajdonos-igazgatók voltak. A Chivas Brothers szerint tehát az 5 Master Blender: James Horn, George Robertson, Jack Goudy, Robert Hicks és Sandy Hyslop. Robert Hicks nemrégiben ment nyugdíjba. Nagyszerű Master Blender volt. Volt szerencsém találkozni vele néhány alkalommal, amikor meglátogattuk a Ballantine's gyárat Kilmalidban vagy a régi gabona-lepárlót Dumbartonban. Előadásai, lelkesedése, whiskykészítés iránti szenvedélye mindig is lenyűgözött és ösztönzően hatott rám. Most azonban egy új időszak kezdődik: Viszlát Mr. Hicks - Üdv Mr. Hyslop!
October 07, 2006

Solera process in Scotland


Glenfiddich Solera Reserve is uniquely different and worthy of discovery. The Solera process is common in Jerez when making brandy, but is unique amongst Scotch whisky distillers. 15 year old Glenfiddich Single Malt is matured to perfection in three types of oak casks: sherry, traditional bourbon and new oak. The whisky is then brought together in the impressive Solera Vat, which is always kept at least half full, before a final finishing period in Solera Tun.
And how does it taste after such a unique treatment? Let's see the tasting notes: a full and fragrant nose, with delicate honey and vanilla notes; wonderfully smooth, with a great depth of flavour combining fruit, gentle spice and a touch of oakiness.

A Glenfiddich Solera Reserve különleges és megéri, hogy felfedezzük. Az ún. Solera eljárás bevett módszer a jerez-i brandy készítésénél, de egyedülálló próbálkozás egy skót whiskylepárló részéről. A 15 éves Glenfiddich maláta whiskyt a tökéletességig érlelik három különböző hordótípusban: sherry-s hordóban, hagyományos bourbon-ös hordóban és új tölgyfahordóban. Az érlelés után a whiskyket egymáshoz keverik egy hatalmas Solera-kádban, amelyet (ez az eljárás lényege) mindig legalább félig töltve hagynak. Ezután egy rövid időszakra tovább érlelik az így előállított whiskyt egy nagyobb méretű Solera-hordóban.
És hogy milyen is az íze ennek a whiskynek a Solera-eljárás után? Íme a jellemzői: kerek és kellemes illatú könnyed méz és vanília jegyekkel, csodálatosan lágy nagyon összetett ízzel, amelyben érződik némi gyümölcs, gyengéd fűszeresség és egy árnyalatnyi tölgyfa.
October 05, 2006

Trophy for '5 Star' The Glenlivet 18 YO


‘The single malt that started it all’ is celebrating a stellar performance at this year’s International Spirits Challenge. The Glenlivet 18 Year Old has been awarded a coveted Trophy at the 2006 awards at the gala dinner held at The Dorchester Hotel, London on 27 September.
In its eleventh year, the International Spirits Challenge is highly regarded by the whisky industry as an awards scheme of integrity and authority. The judges are all respected industry members - master distillers and master blenders - who must achieve unanimity for an award to be made. No awards are automatically made - gold medals are only awarded if an entry falls within the required standards.
To achieve a trophy, a whisky will have gone through five or six levels of blind tasting. The judging process operates on a pyramid system. This starts at bronze medal level and gradually moving upwards to select gold medal candidates and entry numbers are changed for each round to ensure impartiality.

'The single malt that started it all' többcsillagos eredményt ért el az idei Nemzetközi Italversenyen. A The Glenlivet 18 éves végre megkapta a régóta vágyott Trophy kitüntetést, amelyet a londoni The Dorchester szállóban szeptember 27-én tartott gálavacsorán adtak át.
A Nemzetközi Italverseny immáron 11. éve bizonyul a whisky iparág elismert és feddhetetlen értékelésének. A bírálók mind az iparág elismert szaktekintélyei - lepárló mesterek, illetve keverőmesterek - akiknek egyhangú döntést kell hozniuk egy-egy díj odaítélésekor. Egy díj sem magától értedődő - aranyérmet csak az kaphat, aki minden követelménynek megfelel.
Ahhoz, hogy egy whisky Trophy-t kapjon, öt-hat vakteszten is keresztül kell esnie. A bírálók ún. piramis-rendszerben választanak. A bronz szinttel kezdik az értékelést és lépcsőnként haladnak felfelé egészen az aranyéremig, az értékelendő italok számát pedig szintről szintre változtatják a pártatlanság fenntartása végett.
October 01, 2006

Chivas UK's CoolBrandChivas Regal has stolen a march on its competitors by being named the UK’s coolest whisky brand, 2006, by the CoolBrands Council, a panel of influential opinion leaders drawn from the world of media, fashion and design. One of the reasons may be >> "This is the Life"

A Chivas Regal utcahosszal megelőzte versenytársait, mivel egyetlen whisky márkaként az Egyesült Királyság CoolBrand-jévé választotta a média, divat és design világának befolyásos véleményvezetőiből válogatott zsűri. Egy a sok ok közül >> "This is the Life"